TV& VIDEO

lĩnh vực ưu tiên

Myanmar thu hút đầu tư nước ngoài

Myanmar thu hút đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý theo hướng thân thiện với nhà đầu tư là 1 trong 3 chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Myanmar.