TV& VIDEO

Linkin Park

Linkin Park ấn định show diễn tưởng nhớ thủ lĩnh Chester Bennington

Linkin Park ấn định show diễn tưởng nhớ thủ lĩnh Chester Bennington

VTV.vn - Ban nhạc Linkin Park đã vừa công bố thời điểm diễn ra show diễn tưởng nhớ thủ lĩnh Chester Bennington.