TV& VIDEO

lở đất và lũ lụt

Bão nhiệt đới Earl khiến 46 người ở Mexico thiệt mạng

Bão nhiệt đới Earl khiến 46 người ở Mexico thiệt mạng

VTV.vn - Cơn bão nhiệt đới Earl quét qua Mexico gây lở đất và lũ lụt, làm ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất nhà cửa.