TV& VIDEO

lỗ lũy kế

Cho phép phá sản ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt từ 15/1/2018

Cho phép phá sản ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt từ 15/1/2018

VTV.vn - Theo dự thảo luật đã được thông qua, đối với phương án phá sản, NHNN sẽ trình Chính phủ quyết định khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.