TV& VIDEO

lở mồm long móng

Quý II/2018 sẽ có vaccine lở mồm long móng "made in Vietnam"

Quý II/2018 sẽ có vaccine lở mồm long móng "made in Vietnam"

VTV.vn - Từ Quý II/2018, Việt Nam sẽ sản xuất vaccine lở mồm long móng ở quy mô công nghiệp và lưu hành. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được vaccine lở mồm long móng.