TV& VIDEO

lở mồm long móng

Hà Tĩnh tăng cường phòng chống dịch lở mồm long móng

Hà Tĩnh tăng cường phòng chống dịch lở mồm long móng

VTV.vn - Hàng chục con bò giống từ "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất" đã bị mắc bệnh lở mồm long móng, ngay sau khi được hỗ trợ cho các hộ nghèo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).