TV& VIDEO

loại hình kinh doanh

Điều kiện kinh doanh thiếu công bằng giữa Uber/Grab và taxi truyền thống

Điều kiện kinh doanh thiếu công bằng giữa Uber/Grab và taxi truyền thống

Nhiều hãng taxi truyền thống cho rằng, Grab và Uber hầu như không chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào trong khi hoạt động taxi truyền thống phải đáp ứng tối thiểu 13 điều kiện.