TV& VIDEO

loại hình nghệ thuật

Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học về nghệ thuật bài chòi

Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học về nghệ thuật bài chòi

VTV.vn - Sáng nay (12/9), Hội thảo khoa học về loại hình nghệ thuật bài chòi đã diễn ra tại Khánh Hòa.