TV& VIDEO

loạn thị

Luyện tập mắt chỉ cải thiện nhược thị

Luyện tập mắt chỉ cải thiện nhược thị

VTV.vn - Các bác sỹ khẳng định việc luyện tập mắt cho trẻ chỉ để cải thiện thị lực cho mắt bị nhược thị, hoàn toàn không thể làm thay đổi tật khúc xạ.