logistic

Logistic Việt Nam tụt 16 bậc, xếp hạng 64/160

Logistic Việt Nam tụt 16 bậc, xếp hạng 64/160

VTV.vn - Năm nay, logistic Việt Nam xếp hạng thứ 64/160 nước, tụt 16 bậc so với mức xếp hạng của năm 2014.