logistics

Thủ tướng: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác châu Âu đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác châu Âu đầu tư tại Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác châu Âu đến đầu tư tại Việt Nam.