TV& VIDEO

logistics

Giải pháp nào để nâng cao chất lượng nhân lực logistics?

Giải pháp nào để nâng cao chất lượng nhân lực logistics?

VTV.vn - Ông Stanley Lim, Chủ tịch Hiệp hội logistics Singapore cho biết, quan trọng nhất là phải đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với công việc.