TV& VIDEO

lợi dụng chức vụ

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

VTV.vn - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.