TV& VIDEO

lợi dụng chức vụ

Phú Yên: Kỷ luật một số cán bộ chủ chốt của huyện Đồng Xuân và huyện Tây Hòa

Phú Yên: Kỷ luật một số cán bộ chủ chốt của huyện Đồng Xuân và huyện Tây Hòa

VTV.vn - Ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã có thông báo về việc quyết định kỷ luật đối với một số đảng viên chủ chốt của huyện miền núi Đồng Xuân và huyện Tây Hòa.