TV& VIDEO

lợi ích kinh tế

Malaysia và Singapore thiết lập hành lang thị trường

Malaysia và Singapore thiết lập hành lang thị trường

VTV.vn - Malaysia và Singapore vừa nhất trí thiết lập một hành lang thị trường, với tên gọi là: Kết nối Malaysia - Singapore.