TV& VIDEO

lỗi kỹ thuật

Tập đoàn Tanaka đệ đơn xin bảo hộ phá sản

Tập đoàn Tanaka đệ đơn xin bảo hộ phá sản

VTV.vn - Tập đoàn Takata cho biết đã quyết định xúc tiến thủ tục đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên Tòa án quận Tokyo và tại Mỹ.