TV& VIDEO

lợi nhuận doanh nghiệp

Thời gian nộp thuế tại Việt Nam nhiều nhất khu vực

Thời gian nộp thuế tại Việt Nam nhiều nhất khu vực

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải mất nhiều thời gian nộp thuế nhất khu vực.