TV& VIDEO

lợi nhuận ngân hàng

Vì sao lợi nhuận ngân hàng tăng đột biến?

Vì sao lợi nhuận ngân hàng tăng đột biến?

VTV.vn - Trong năm 2017, lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng đột biến, từ 30 - 50%, thậm chí là trên 100%, khi những con số nghìn tỷ lần lượt được công bố.