TV& VIDEO

lợi nhuận sau thuế

Lượng tiêu thụ Đạm Cà Mau tại Campuchia tăng gấp 5 lần

Lượng tiêu thụ Đạm Cà Mau tại Campuchia tăng gấp 5 lần

VTV.vn - Nhờ tận dụng tốt cơ hội từ thị trường và phát huy nội lực hiệu quả, lượng tiêu thụ phân bón của Đạm Cà Mau tại Campuchia tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2016.