TV& VIDEO

lối sống lành mạnh

Ngạc nhiên với 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim

Ngạc nhiên với 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim

Hói đầu, ngứa ngáy hay ăn và uống trong đồ nhựa là những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh tim mạch.