TV& VIDEO

lộn xộn

Lộn xộn... mùa lễ hội đầu Xuân

Lộn xộn... mùa lễ hội đầu Xuân

Lễ hội đầu Xuân năm mới đã trở thành một nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, tuy nhiên nét đẹp văn hóa này đang ngày càng mai một vì những hành động không đẹp của người tham dự lễ hội.