TV& VIDEO

lòng đường

Hà Nội cấp phép 340 điểm trông giữ xe dưới lòng đường

Hà Nội cấp phép 340 điểm trông giữ xe dưới lòng đường

VTV.vn - Hà Nội đã triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý, điều hành đỗ xe công cộng, thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tự động theo thời gian.