lồng ruột

“Bóp mồm nóp miệng” vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

“Bóp mồm nóp miệng” vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

 "Cơm thì còn có thể xin từ thiện, thuốc biết xin ở đâu, thiếu cơm thì đói thôi, chứ thiếu thuốc thì chết".

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive