Long Xuyên

Kinh hoàng lãi suất tín dụng đen 255%/năm tại An Giang

Kinh hoàng lãi suất tín dụng đen 255%/năm tại An Giang

VTV.vn- Hoàn toàn dễ hiểu cho việc hàng trăm con nợ tín dụng đen ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lâm vào tỉnh cảnh tán giá bại sản khi mức lãi suất lên tới mức trên 255%/năm.