lớp học miễn phí

Việc tử tế: Thầy giáo 9x và lớp học miễn phí

Việc tử tế: Thầy giáo 9x và lớp học miễn phí

VTV.vn - Câu chuyện trong chương trình Việc tử tế trên đây là về thầy giáo Lê Văn Đức (xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang).