TV& VIDEO

lũ lụt nghiêm trọng

Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan

Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan

VTV.vn - Sau 4 ngày mưa lớn, 14 tỉnh tại miền Nam Thái Lan đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.