TV& VIDEO

lũ ống

Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

VTV.vn - Kết quả khảo sát ở khu vực thường chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất cho thấy, 83.868 chỗ ở kém an toàn, 5.176 chỗ ở cần di dời khẩn cấp.