TV& VIDEO

lũ ống

Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai

Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai

VTV.vn - Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nhiều nhất từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Năm 2016 đã xuất hiện 20/21 loại hình thiên tai, trừ sóng thần.