TV& VIDEO

lũ quét kinh hoàng

Ban TH Tiếng dân tộc chia sẻ khó khăn với đồng bão bị lũ quét

Ban TH Tiếng dân tộc chia sẻ khó khăn với đồng bão bị lũ quét

VTV.vn - Ban TH Tiếng dân tộc với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã đi thăm và tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng của lũ quét tại huyện Trạm Tấu, Yên Bái.