TV& VIDEO

lũ quét và lở đất

Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai

Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai

VTV.vn - Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nhiều nhất từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Năm 2016 đã xuất hiện 20/21 loại hình thiên tai, trừ sóng thần.