TV& VIDEO

lúa bị ngập

Thái Bình tập trung cứu lúa sau bão số 1

Thái Bình tập trung cứu lúa sau bão số 1

VTV.vn - Bão số 1 đã càn quét qua Thái Bình gây ra thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, hàng chục ngàn ha lúa phải cấy lại, hàng ngàn ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.