TV& VIDEO

lúa đông xuân

Giá lúa tăng nhưng nông dân kém vui

Giá lúa tăng nhưng nông dân kém vui

VTV.vn - Với năng suất cao, giá tốt như hiện nay, nông dân đang có lợi nhuận khá nhưng điều này chỉ diễn ra với những người chưa nhận đặt cọc của "cò".