TV& VIDEO

lúa đông xuân

Gia tăng buôn lậu mùa lũ tại Đồng Tháp

Gia tăng buôn lậu mùa lũ tại Đồng Tháp

VTV.vn - Các đối tượng buôn lậu lợi dùng mùa lũ, nước dâng cao và chảy xiết để tranh thủ vận chuyển bằng đường sông qua biên giới vào nội địa các mặt hàng thiết yếu.