TV& VIDEO

lúa đông xuân

Hơn 2.000 ha lúa mới sạ tại Bình Định có nguy cơ mất trắng

Hơn 2.000 ha lúa mới sạ tại Bình Định có nguy cơ mất trắng

VTV.vn - Nước mưa không tiêu thoát được khiến hơn 2.000 ha lúa Đông Xuân 2017 - 2018 ở những vùng trũng của tỉnh Bình Định mới gieo sạ bị ngập úng.