TV& VIDEO

lúa gạo

Đồng Tháp: Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng gạo

Đồng Tháp: Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng gạo

VTV.vn - Với phương thức sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, thuận theo tự nhiên, chất lượng gạo ở Đồng Tháp đã được cải thiện, gạo bán với giá cao, ổn định.