TV& VIDEO

luân chuyển cán bộ

Luân chuyển cán bộ: Những mặt còn tồn tại

Luân chuyển cán bộ: Những mặt còn tồn tại

VTV.vn - Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác luân chuyển cán bộ vẫn còn không ít mặt tồn tại.