TV& VIDEO

luật báo chí

Thu hồi thẻ nhà báo của Phó TBT Thời báo Mê Kông

Thu hồi thẻ nhà báo của Phó TBT Thời báo Mê Kông

VTV.vn - Thẻ nhà báo bị thu hồi mang số hiệu IBT 03401 kỳ hạn 2016-2020 của ông Hồ Minh Sơn được cấp tại báo Thời báo Mê Kông.