TV& VIDEO

Luật Biển năm 1982

Việt Nam mong muốn Tòa Trọng tài vụ kiện Philippines - Trung Quốc phán quyết công bằng

Việt Nam mong muốn Tòa Trọng tài vụ kiện Philippines - Trung Quốc phán quyết công bằng

VTV.vn - Việt Nam mong muốn Tòa Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.