TV& VIDEO

luật cạnh tranh

Hội thảo "Mở nút thắt để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững"

Hội thảo "Mở nút thắt để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững"

VTV.vn - Hàng loạt nút thắt cản trở nền kinh tế phát triển được các chuyên gia đề cập trong hội thảo "Mở những nút thắt để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.