luật đất đai

Kiến nghị xử lý hơn 3.000 tỷ đồng vi phạm về quản lý, sử dụng đất dự án

Kiến nghị xử lý hơn 3.000 tỷ đồng vi phạm về quản lý, sử dụng đất dự án

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 3.038 tỷ đồng với các vi phạm về quản lý, sử dụng đất ở các dự án khu đô thị năm 2017, trong đó, tăng thu cho NSNN hơn 2.200 tỷ đồng.