TV& VIDEO

Luật đấu giá tài sản

Từ 1/7, Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực

Từ 1/7, Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực

VTV.vn - Ngày 1/7, Luật Đấu giá tài sản sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên Luật này ra đời tại Việt Nam.