TV& VIDEO

luật đấu thầu

Hà Nội: 50% các gói thầu sẽ được thực hiện qua mạng

Hà Nội: 50% các gói thầu sẽ được thực hiện qua mạng

VTV.vn - 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.