luật giao thông

TP.HCM: Bồi dưỡng kỹ năng an toàn giao thông cho thanh niên

TP.HCM: Bồi dưỡng kỹ năng an toàn giao thông cho thanh niên

VTV.vn - Tại TP.HCM, 800 đoàn viên thanh niên đã tham gia buổi bồi dưỡng kỹ năng an toàn giao thông.