TV& VIDEO

Luật Hợp tác xã

Nguyên nhân nào cản trở sự phát triển của hợp tác xã?

Nguyên nhân nào cản trở sự phát triển của hợp tác xã?

VTV.vn - Những khó khăn về mặt chính sách đang phần nào cản trở sự phát triển của các hợp tác xã trên cả nước.