TV& VIDEO

Luật Nhà ở

6 tháng đầu năm, tăng trưởng ngành xây dựng đạt 8,8%

6 tháng đầu năm, tăng trưởng ngành xây dựng đạt 8,8%

VTV.vn - 6 tháng qua, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,12%, riêng ngành xây dựng đã tăng 8,8%,