TV& VIDEO

Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ thuế cho một số trường hợp

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ thuế cho một số trường hợp

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho một số trường hợp cụ thể.