TV& VIDEO

Luật Quản lý thuế

Đề xuất Ngân hàng sẽ khấu trừ thuế trước khi chuyển tiền thanh toán cho Facebook, Google

Đề xuất Ngân hàng sẽ khấu trừ thuế trước khi chuyển tiền thanh toán cho Facebook, Google

VTV.vn - Tại Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã bổ sung một số điều khoản về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.