TV& VIDEO

Luật quy hoạch

Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch

Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch

VTV.vn - Hôm nay (24/11) là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV. Trong buổi sáng nay, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch.