TV& VIDEO

Luật quy hoạch

Quốc hội cho ý kiến về Luật Quy hoạch và Luật Tổ chức tín dụng

Quốc hội cho ý kiến về Luật Quy hoạch và Luật Tổ chức tín dụng

VTV.vn - Sáng nay (18/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.