TV& VIDEO

Luật Thủ đô

Hà Nội không đồng ý đặt biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm tại bờ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội không đồng ý đặt biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm tại bờ hồ Hoàn Kiếm

VTV.vn - Đề xuất đặt biểu tượng này không phù hợp vì biểu tượng của Thủ đô Hà Nội là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được quy định trong Luật Thủ đô năm 2012.