TV& VIDEO

Luật thuế thu nhập cá nhân

Không nâng mức chịu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Không nâng mức chịu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

VTV.vn - Sau khi lấy ý kiến các bên, Bộ Tài chính xét thấy việc nâng mức chịu thuế với hộ kinh doanh cá thể chưa thực sự phù hợp thực tế.