TV& VIDEO

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính thức điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô

Chính thức điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô

VTV.vn - Kể từ 1/7, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực.