TV& VIDEO

Luật tín ngưỡng

Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo

VTV.vn - Chiều 18/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo.