TV& VIDEO

luật xuất bản

Chấn chỉnh hoạt động xuất bản trong năm 2015

Chấn chỉnh hoạt động xuất bản trong năm 2015

(VTV.vn) - Năm 2014 là năm chứng kiến nhiều sai phạm nổi cộm nhất của hoạt động xuất bản. Nhiều hạn chế yếu kém được bộc lộ trong lĩnh vực này.