TV& VIDEO

lục bình

Người dân Tây Ninh khổ vì lục bình ken đặc mặt sông

Người dân Tây Ninh khổ vì lục bình ken đặc mặt sông

VTV.vn - Tình trạng lục bình trên sông Vàm Cỏ chảy qua Tây Ninh ngày càng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến những người nuôi cá lồng bè tại đây.