lực hấp dẫn

Phát hiện sóng hấp dẫn từ hố đen

Phát hiện sóng hấp dẫn từ hố đen

VTV.vn - Giám đốc điều hành của dự án Ligo Collaboration, tuyên bố nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện được các sóng hấp dẫn thông qua quan sát gợn không gian.