TV& VIDEO

lực lượng biên phòng

Tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

Tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

VTV.vn - Các địa phương ven biển tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm, đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp.