TV& VIDEO

lực lượng chữa cháy

70% trụ nước chữa cháy tại Thanh Hòa mất tác dụng

70% trụ nước chữa cháy tại Thanh Hòa mất tác dụng

VTV.vn - Theo khảo sát, tại TP. Thanh Hóa có 166 trụ nước chữa cháy, nhưng chỉ có gần 30% trụ có nước, số còn lại đã hư hỏng không còn tác dụng.